Produkty dopasowane do Twojego motocykla BMW.     Program Rabatowy po pierwszych zakupach.     Wysyłka GLS 19.90 zł     Paczkomat Inpost 17 zł
Części i akcesoria

Polityka prywatności

W związku z regulacjami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:1. Kto jest administratorem danych osobowych klientów sklepu Boxer-Parts ?

Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu Boxer-Parts – firma MOTOTEC Wojciech Olejnik ul. Władimira 7, 61-055 Poznań.

2. W jaki sposób można uzyskać informacje o przetwarzaniu danych osobowych ?

Prosimy o kontakt listowny : MOTOTEC Wojciech Olejnik ul. Władimira 7, 61-055 Poznań,
lub przez pocztę elektroniczną info@boxer-parts.eu

3. W jaki sposób otrzymujemy dane osobowe klientów ?

Dane osobowe otrzymujemy :
- przez formularz podczas zakładania konta w sklepie Boxer-Parts
- przez formularz kontaktowy
- przez przesłanie e-maila do sklepu
- przez kontakt telefoniczny ze sklepem
- przez zapisanie do newslettera
- kanałami społecznościowymi zwązaną z aktywnością profilu
- z potrali aukcyjnych przy dokonaniu zakupu w MOTOTEC
- z potrali ogłoszenioywch przy dokonaniu zakupu w MOTOTEC


4. Jakim celu i na jakiej podstawie MOTOTEC wykorzystuje dane osobowe klientów ?

Dane osobowe uzyskane przy zakładaniu konta w sklepie Boxer-Parts lub podczas zakupu na portalach firm trzecich MOTOTEC wykorzystuje do następujących celów :

- założenia konta klienta i jego obsługi oraz zarządzania tym kontem
- do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub wykonania usługi
- do wykonania ciążących na MOTOTEC WSZYSTKICH obowiązkach prawnych
- wystawianie i przechowywanie dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych
- obsługi posprzedażowej (reklamacji, roszczeń, windykacji należności),
- do obsługi zgłoszeń kierowanych do MOTOTEC
- do kontaktowania się z klientem w celach jego kompleksowej obługi

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MOTOTEC przetwarza dane osobowe :
- przez czas wykonania obowiązków np. wystawienie dokumentu sprzedaży, dostawa towaru
- przez czas nakazany przepisami, np. prawem podatkowym
- przez czas w którym MOTOTEC może ponieść konsekwencje prawne i finansowe
- przez czas, po którym roszczenia do MOTOTEC przedawniają się
- do prowadzenia marketingu (w tym bezpośredniego) i obsługi posprzedażowej
- do tworzenia analiz, statystyk i zestawień na potrzeby wewnętrzne MOTOTEC
- do obsługi płatności
- do obsługi zapytań, także tych wykraczających poza obsługę sprzedaży
- do organizacji programów lojalnościowych, akcji promocyjnych i konkursów,
- do przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych
- zapisywania danych w plikach cookies

5. Czy konieczne jest podanie danych osobowych

Do zawarcia umowy z MOTOTEC wymagamy podania danych w formularzu założenia konta w Boxer-Parts. Dodatkowo możemy prosić o dane opcjonalne, które nie wpływają na zawarcie umowy. Dane osobowe możemy otrzymać z innych źródeł (np. z portali aukcyjnych, wyciągów bankowych, zestawień finansowych itd. gdy dla przykładu przelew lub płatność kartą wykonywane są z konta/karty osoby nie będącą Klientem).

Jeśli nie otrzymamy danych niezbędnych do wykonania umowy, wówczas MOTOTEC nie będzie mógł jej zawrzeć i wykonać (np. sprzedaży na odległość).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, w taki sam sposób w jaki została wyrażona. Dane osobowe MOTOTEC będzie przetwarzać do czasu, aż zgoda nie zostanie wycofana i, albo, nie ustanie jego interes prawny.

6. Komu MOTOTEC przekazuje dane osobowe :

- podmiotom przetwarzającym dane osobowe w jego imieniu do : czynności rachunkowych, informatycznych, prawnych, konsultacyjnych, windykacyjnych
- innym administratorom przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu : podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, bankową, płatniczą

7. Dane z innych źródeł.

MOTOTEC wchodzi w posiadane danych otrzymywanych przy dokonywaniu płatności. W przypadku zwrotów pieniędzy MOTOTEC przetwarza dane w celu wykonania zwrotu.

8. Czy dane osobowe trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy ?

Przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy może nastąpić, gdy wiąże się do z wykonaniem umowy sprzedaży lub wykonania usługi na odległość poza EOG.

9. Uprawnienia

W każdym momencie mogą Państwo złożyć wniosek do MOTOTEC dotyczący swoich danych osobowych o :
dostęp, sprostowanie, usunięcie, ograniczenia przetwarzania, przeniesnie, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcie zgody na przetwarzanie, wniesienie skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek pisemnie lub e-mailem.
Aby mieć pewność, że wniosek składa osoba uprawniona, MOTOTEC może poprosić o podanie dodatkowych informacji potwierdzających tożsamość wnioskującego.

Skorzystanie z uprawnienia zależeć będzie od podstawy prawnej wykorzystywania przez MOTOTEC danych oraz od celu jego przetwarzania.

10. Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne.


                                                                                                                                                  .