Produkty dopasowane do Twojego motocykla BMW.     Program Rabatowy po pierwszych zakupach.     Wysyłka GLS 19.90 zł     Paczkomat Inpost 17 zł
Części i akcesoria

Regulamin Programu Rabatowego

Regulamin Programu Rabatowego BOXER-PARTS

Postanowienia ogólne.

 1. Program Rabatowy obejmuje Produkty Rabatowe oferowane do sprzedaży w sklepie.internetowym boxer-parts.eu
 2. Program rabatowy rozpoczyna się z dniem 18.02.2017r. , czas jego trwania jest nie oznaczony.
 3. W zakresie nie uregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia regulaminu sklepu internetowego boxer-parts.eu.

Wyłączenia.

Z Programu Rabatowego wyłączone są zakupy za które dokonuje się płatności : kartami, za pośrednictwem PayPal albo przez bramki płatnicze.

Definicje.

 1. Organizator – MOTOTEC Wojciech Olejnik z siedzibą w Poznaniu, ul. Władymira 7, NIP 767-115-06-58.
 2. Kupujący - każdy Kupujący, zarejestrowany i składający zamówienie w sklepie internetowym www.boxer-parts.eu.
 3. Produkt Rabatowy – produkt oznaczony jako sprzedawany z rabatem poprzez umieszczenie takiej informacji w karcie produktu.
 4. Rabat – upust w cenie brutto sprzedaży naliczany na podstawie zgromadzonych punktów rabatowych  automatycznie i dotyczący tylko zamówienia złożonego poprzez sklep internetowy www.boxer-parts.eu. Rabat nie dotyczy pierwszego zakupu w programie oraz nie obejmuje kosztów wysyłki.
 5. Punkty Rabatowe – punkty, jakie otrzymuje Kupujący za zakup Produktu Rabatowego do wykorzystania przy dokonywaniu kolejnego zakupu Produktu Rabatowego.
 6. Indywidualny czas wykorzystania Punktów rabatowych – 18 miesięcy od dnia zakupu Produktu rabatowego.

Warunki udziału w programie. 

 1. W programie może brać udział każdy Kupujący, dokonujący zakupu co najmniej jednego produktu rabatowego w sklepie internetowym boxer-parts.eu,  od dnia 18.02.2017r. zgodnie z obowiązującym regulaminem sprzedaży.
 2. O ilości uzyskanych punktów rabatowych przy pierwszym zakupie produktu rabatowego oraz o ilości pozostających do wykorzystania i uzyskanych punktach rabatowych po dokonaniu drugiego i kolejnych zakupów Produktu rabatowego Kupujący jest informowany po zmianie statusu zamówienia na : zrealizowane / wysłane.
 3. Wykorzystanie Punktów rabatowych następuje przy złożeniu zakupie drugiego i kolejnego zamówienia na produkty rabatowe. Następuje ono do wysokości punktów rabatowych zgromadzonych przed jego zakupem.
 4. W przypadku odstąpienia przez Kupującego  od umowy w całości lub w części obejmującej Produkt Rabatowy, punkty rabatowe uzyskane za jego zakup anuluje się. Nie dotyczy to odstąpienia od umowy na skutek uwzględnionej reklamacji Produktu Rabatowego.   
 5. Zebrane przez Kupującego Punkty Rabatowe mogą być wykorzystane w czasie 18 miesięcy od zawarcia umowy sprzedaży Produktu Rabatowego.
 6. Kupujący nie może przenosić uzyskanych Punktów rabatowych na innego Kupującego.

 Postanowienia końcowe.

 1. Ochrona danych osobowych Kupujących uczestniczących w programie następuje zgodnie z regulaminem sklepu internetowego boxer-parts.eu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z programu Kupującego nieprzestrzegającego regulaminu sklepu albo regulaminu Programu Rabatowego.
 3. Organizator może zakończyć funkcjonowanie Programu Rabatowego w każdym czasie bez podania przyczyny.  Niewykorzystane Punkty Rabatowe uzyskane do czasu zakończenia programu nie podlegają realizacji.